В цялото земно кълбо непрестанно се произвеждат и използват много на брой и различен вид автомобилни гуми.

old tyresПо закон доставчиците са ангажирани да предоставят място, в територията на подмяната и търговията на гуми, където гражданите да могат да връщат своите ИУГ и в резултат да бъдат дадени за използване или/и обработване. За да се облекчат вносителите и производителите в плащане на продуктова такса за автомобилни гуми, Гумирек ЕАД предоставя на своите собствени клиенти, адекватна с-ма по събиране, транспортиране, ползване и/или преработване на гуми.

Екотакси за преработване на гуми се предлагат поради, необходимостта от създаване на системи за събиране, преместване, използване или/и обработване, за да се възпрепятстват унищожението на природата. Много често автомобилните гуми биват наслагвани на огромни купища или дори непосредствено оставени на открито. В продължителен липсата на изградени системи по събиране, транспортиране, използване или/и преработване на гуми, ще доведе до заплаха за екологичното равновесие. В краткотраен план това може да доведе до зараждането на неконтролируеми опожарявания.

Дружеството Гумирек ЕАД знае сериозността на затруднението, свързан със задължителното по наредба обработване на гуми. Услугите ни решават въпроса с излезлите от употреба гуми от колекционирането им до екологично оползотворяване или/и преработване.

Притежаваме реалната възможност да свалим от товара на необходимото плащане на продуктова такса за гуми, тъй като може да ги използваме с възможно най-ниски разходи. Служим за това те да не са оставени сред природата, да не замърсяват и да не пораждат ситуации от рисков характер.

Намерете още детайли: тук