В цялото земно кълбо непрестанно се произвеждат и използват много на брой и различен вид автомобилни гуми.

По закон доставчиците са ангажирани да предоставят място, в територията на подмяната и търговията на гуми, където гражданите да могат да връщат своите ИУГ и в резултат да бъдат дадени за използване или/и обработване. За …

Continue reading